جستجوهای پرطرفدار

1394

شرکت میلگرد بستر با بهره گيری از تجهيزات و دانش کافی و با هدف ارايه محصولات صنايع مفتولی و همچنين مشاوره در زمينه های فوق در سال 1394تاسيس گرديد. ما در این واحد در راستای خدمت به صنعت کشور همواره کوشيده ایم که با توجه به صداقت کاری و ارايه کيفيت بالای محصولات گامی در جهت خودکفايی کشور برداشته باشیم.

میلگرد بستر ام پی اچ

1،۰۰۰+

مشتری

۱۰۰+

نمایندگان